Značení závodů

Značení závodů

Manuál značení závodů série Horská výzva 2021:

POZOR: ZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ A POŘADATEL NERUČÍ ZA JEHO ZNEUŽITÍ, ČI PŘESMĚROVÁNÍ DALŠÍMI OSOBAMI!

K NAVIGACI A POSTUPU POUŽÍVEJTE PRIORITNĚ VLASTNÍ MAPU, GPS, NEBO MAPU KTEROU ODRŽÍTE V KANCELÁŘI ZÁVODU PŘI PREZENCI.

 

1)Zaznačení trasy červeno-bílou značkovací páskou:

  • Značkovací páska se umísťuje v cca 70-100m intervalech na co nejviditelnějších místech u cest, jimiž vede trasa závodů, zpravidla na pravé straně cesty ve směru chůze.

  • Každá významnější odbočka, či méně přehledná křižovatka bude značena jednou páskou cca 5m před křižovatkou, směrovou šipkou(viz další forma značení níže) na venkovní straně křižovatky a značkovací páskou cca 5m za křižovatkou.

 

2)Zaznačení trasy směrovými šipkami:

  • Směrovými šipkami se označují především odbočky z hlavních tras, či křižovatky, ale také nepřehledné úseky trasy s obtížnější navigací

  • Směrové šipky jsou označeny logem závodu, či nápisem závodu

  • Směrové šipky se dělí dle trasy, kterou značí podle barev na:

 

  • LONG

  • HALF

  • SHORT

  • POCHOD S MIXITKOU