Pravidla - Horská výzva

Pravidla - Horská výzva

Pravidla Horské výzvy 2021

Pravidla: Horská výzva 2021(dále jen HV 2021)

Série HV 2021 je v roce 2021 významně ovlivněna pandemií Covid-19 a pro rok 2021 tak byla zredukována na pouhé 2 jednotlivě bodované závody(Beskydy + Jeseníky) a bonusový závod na Pálavě, který již není bodován do celkového pořadí série.

Bodové zisky z těchto dvou závodů ročníku 2021 se přičítají k bodovým ziskům ze závodů Jeseníky a Beskydy, ročníku 2020!

V závodech HV 2021 může startovat kdokoli a to bez nutnosti předchozího absolvování některého ze závodů. Registrovat se může jak skrze web závodu, tak i na místě v den startu.

1)Závody zařazené do HV 2021

2)Kategorie startujících

3)Trasy a časové limity závodů

4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

5)Pravidla kategorie "Běhejsepsem.cz" Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)

6)Povinná výbava závodníků

7)Podání protestu

8)Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech + tombola

9)Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí HV 2021

10)Možnosti registrace

11)Možnost využití dárkového poukazu na startovné

12)Práva účastníků závodu/seriálu

13)Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

14)Zdravotní nařízení – Covid 19

 

1) Závody zařazené do HV 2021

1.závod: Beskydy – Trojanovice
Termín: 2. - 3.7.2021

 

2.závod: Jeseníky – Červenohorské sedlo
Termín: 6. - 7.8.2021 

 

3.závod: Pálava – Mikulov

Termín: 9.10.2021


2) Kategorie startujících:

LONG:

Muži – dvojice/jednotlivec

Ženy – dvojice/jednotlivec

Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

HALF:

Muži – dvojice/jednotlivec

Ženy – dvojice/jednotlivec

Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

SHORT:

Muži – dvojice/jednotlivec

Ženy – dvojice/jednotlivec

Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

Pochod s Mixitkou:

-nesoutěžní pochod bez rozdělení kategorií3) Trasy a časové limity závodů


LONG - dlouhá trasa (vždy na cca 60-75km) – časový limit na dokončení: 20 hod.

HALF - střední trasa (vždy na cca 30-40km) – časový limit na dokončení: 10 hod.

SHORT - krátká trasa (vždy na cca 10-20km) – časový limit na dokončení: 6 hod.

Pochod s Mixitkou – charitativní-nesoutěžní pochod pro všechny – časový limit na dokončení: 6hod.


4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

-Závody HV 2021, typu LONG / HALF / SHORT jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.

-Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.

-Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

-Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.

-Každý jednotlivec/dvojice si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix,Dogtrekking muži, Dogtrekking ženy)

POZOR! Pokud je závodník neplnoletý, musí předložit při prezenci v kanceláři závodu souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

VZOR: Souhlasím se startem Pavla Nováka, narozeného 21.5.2008 v Pelhřimově v 1.závodu série Horské výzvy 2021 - Beskydy, konaného ve dnech 2.-3.7.2021 a přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv případné odpovědnosti v této věci.
(jméno rodiče – vztah k neplnoletému závodníkovi), (r.č.), (č.OP)
Vlastnoruční podpis:

-Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.

-Vyzvednutí startovního balíčku je možné pouze v době otevírací doby kanceláře závodu, viz propozice.

-V případě pozdního příchodu, startovné propadá.

-Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezentaci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.

-Každý závodník musí mít po celou dobu závodu:

 

a)Viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu(k těmto účelům je možno zapůjčit si v kanceláři závodu elastickou gumu)

b)připevněn identifikační čip na levém, či pravém zápěstí ruky.

-Každý závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil formou běhu, či chůze (jakákoli jiná forma pohybu na trase závodu NENÍ PŘÍPUSTNÁ)!

-Podpora / support závodníkům na trase v podobě výživových doplňků, či vybavení JE POVOLEN

-Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!


-V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému, či vyčerpanému závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!

-Každý jednotlivec je vždy klasifikován dle svého umístění a času v cíli.

-Každá dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času z čipovací stanice pomalejšího závodníka z dvojice.

-Cílový čas se započítává podle odčipnutí v prostoru cílového stanu, nikoli  proběhnutí cílovou páskou.

-Čas z čipovací stanice rozhoduje o pořadí.

-Každý jednotlivec/dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit identifikační čipy(Startovní číslo je jednorázové-nevrací se).

-Seriál HV 2021 obsahuje celkem 3 samostatné závody(Beskydy, Jeseníky a Pálava), z nichž pouze závody Beskydy a Pálava jsou bodovány stejným způsobem do celkového pořadí série HV 2021 viz tabulka bodování ZDE (v případě stejného bodového zisku rozhoduje o vítězi menší počet absolvovaných závodů)

-Do celkového hodnocení seriálu HV 2021 se započítávají výsledky ze dvou bodovaných závodů 2021, tj. 1.závodu – Beskydy a 2.závod – Jeseníky.

-Do série HV 2021 jsou započítávány také 2 bodované závody z ročníku 2020. Vyhlášení celkového vyhodnocení série 2021 se uskuteční v rámci třetího – Bonusového závodu na Pálavě.

-Na vyhlašování vítězů se musí dostavit závodník vždy osobně, pakliže tak neučiní a vyhlašovacího ceremoniálu se nezúčastní, ztrácí nárok na věcné, či peněžní ceny, na medaile které by jinak obdržel.

-Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, pandemie a jiné události které pořadatel nemůže ovlivnit), STARTOVNÉ SE NEVRACÍ!

-Zaplacené startovné lze převést na jiného závodníka po ukončení on-line registrace max.do 48-hodin do startu závodu zasláním požadavku na email: prepis@horskavyzva.cz s informacemi a reg.údaji náhradního závodníka(jméno, příjmení, adresa, ročník narození, tel. + e-mail, distance, kategorie), na kterého je převod třeba uskutečnit.

Vzor: Prosím o převod startovného ze závodníka Jakuba Nováka v distanci HALF na závodníka Rostislava Majznera v distanci HALF. Pakliže není náhradník v reg.systému závodu zaregistrován, je třeba zaslat také jeho údaje jako: Distanci, kategorii, jméno, příjmení, adresu, e-mail a tel.číslo, rok narození.

-Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikost pamětního trička ani vybraného jídla, která byla původně objednána a závodník také ztrácí nárok na pamětní startovní číslo se jménem.

-Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.

-Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osobu, která vykazuje známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.

-Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech, z důvodu vyšší moci, epidemie, nebo důvodu , který nevznikl ze strany pořadatele závod zrušit a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití.

(O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE)

-Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni.

(O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE)

-Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. 

(O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE)


5)Pravidla kategorie "Behejsepsem.cz"Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)

-POZOR: Závodníci kategorie Dogtrekking muži a Dogtrekking ženy startují v rámci každé distance vždy o 20min. dříve, než ostatní kategorie!

(Pravidla kategorií Dogtrekking Muži a Dogtrekking Ženy se shodují v pravidly pro distance LONG, HALF a SHORT a dále upravují následující):

-Pes musí být po celý závod na postroji(nikoliv vodítku)! V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě) z důvodu pohybování se v lokalitách Národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších cenných lokalitách s mnohdy endemickými druhy rostlin a živočichů, či na území státních a soukromých vlastníků!


Povinná výbava:

Úvazek -pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.


Doporučená výbava:

Psovi doporučujeme nasadit minimálně na start závodu náhubek. 

Doporučená výbava pro Dogtrekkaře: voda + lékárnička pro první ošetření psa 

POZOR: V závodech nesmí startovat březí a kojící feny!


6) Povinná výbava závodníků

a) Pro distanci LONG:

Čelovka

Náhradní baterie do čelovky

Nabitý mobilní telefon


b) Pro distance HALF:

Nabitý mobilní telefon


c) Pro distance SHORT:

Nabitý mobilní telefon


7) Podání protestu

Protest je možno podat pro každou distanci i kategorii závodu.

Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a musí být podán vždy pouze do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu, či v případě, že má se jednat o protest, který by mohl ovlivnit pořadí dekorovaných závodníků - nejpozději 1hod před zahájením slavnostního vyhlášení daného závodu(na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).

Poplatek za podání protestu činí 200,- Kč a je nevratný(poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři závodu, ihned po předání protestu).


8) Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech, tombola

a) LONG:

-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2021

-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

b) HALF:

-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2021

-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

c) SHORT:

-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2021

-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

Tombola 

-Vyhlašuje se vždy po ukončení vyhlášení vítězů, které začíná v 16:00

-Účastníci tomboly při vylosování musí předložit startovní číslo

-Pro vyhlášení tomboly se stříhá rožek ve startovním čísle, kde je umístěno číslo shodné se startovním číslem. Stříhání a vybírání ústřižků do tomboly probíhá cca půl hodiny před vyhlášení tj. 15:30

-Losování tomboly nečeká na doběhnutí všech závodníků, ale je součástí slavnostního vyhlášení, které začíná v 16:00.  

-Pokud závodník do doby slosování tomboly nedoběhne do cíle, aby se jí mohl účastnit, ztrácí nárok na účast v tombole


9) Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu HV 2021

-Série HV 2021 se z důvodu redukce závodů série 2020 v důsledku pandemie Covid-19 v roce 2020 nevyhlašoval a vyhlásí se jako jedna série 2020/2021 s ročníkem 2021 po 3.závodě na Pálavě!

-Do celkového pořadí série HV 2021 jsou započítávány následující výsledky z těchto závodů:

  • HV Jeseníky 2020

  • HV Beskydy 2020

  • HV Beskydy 2021

  • HV Jeseníky 2021

 

a) LONG:

Finanční ceny pro prvních 5 dvojic celkově(bez rozlišení kategorií):

1. místo: 10000,-Kč
2. místo: 6000,-Kč
3. místo: 4000,-Kč
4. místo: 3000,-Kč
5. místo: 2000,-Kč

 

Finanční ceny pro prvních 5 jednotlivců celkově(bez rozlišení kategorií):

1. místo: 5000,-Kč
2. místo: 3000,-Kč
3. místo: 2000,-Kč
4. místo: 1500,-Kč
5. místo: 1000,-Kč

Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

 

b) HALF:

Trofeje a věcné ceny pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

 

c) SHORT:

Trofeje a věcné ceny pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

 

d) Dogtrekking Muži/Dogtrekking Ženy:

Věcné ceny a trofeje pro první 3 závodníky a jejich psy při rozlišení tras LONG, HALF, SHORT


10) Možnosti registrace

a) Online na webu série www.horskavyzva.cz/registrace

(Účet číslo: 2301190513 / 2010 - Top race agency z.s. (Fio a.s.)

Pro správné přiřazení on-line platby převodem na účet série je nutné uvádět bezpodmínečně variabilní symbol platby, doručený po zdárné on-line registraci do závodu na zadaný e-mail závodníka!

Do kolonky "zpráva pro příjemce“ doporučujeme pro případ selhání automatického systému a zdárného dohledání platby uvést také jméno i příjmení závodníka k němuž se platba vztahuje.

 

b) Na místě:

V kanceláři závodu v den a dobu provozu kanceláře závodu viz propozice ZDE

Startovné je splatné v hotovosti, ihned při provedení registrace a za danou cenu viz propozice ZDE


11) Možnost využití dárkových poukazů na startovné:

-Dárkové poukazy na startovné lze využít vždy na distanci, ke které je určen(LONG, HALF, SHORT)

-Dárkové poukazy jsou přeprodejné a lze je tedy poskytnout jako dárek

-Dárkové poukazy zakoupené pro ročník 2020 jsou platné také pro ročník HV 2021!

Při nevyčerpání dárkového poukazu při online registraci do uzavření on-line registrací pro závody HV roku 2021 poukaz propadá!

-Dárkové poukazy lze uplatnit pouze při on-line registraci na webu www.horskavyzva.cz/registrace , dárkové poukazy nelze uplatnit na místě v den startu závodu!


12) Práva účastníků závodu/seriálu

Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:

a)Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu

b)Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu závodu, který absolvuje

c)Měření svého času časomírou na základě RFID čipů(výsledky závodu budou vždy zveřejněny do 48hodin po skončení závodu na webu závodu www.horskavyzva.cz )

d)Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)

e)Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích

f)V případě platného zdravotního pojištění - přivolání Horské služby ČR, v případě zranění, či hrozícího nebezpečí.

g)V případě platného zdravotního pojištění - využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.

h)Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz propozice k danému závodu) – přepravní vozidlo pořadatele vyjede ze svozového bodu vždy až po naplnění kapacit sběrného vozidla, či na konci časového limitu svozového místa!

 

Získání pamětní medaile v cíli:

-Využití jídla a pití v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou obdrží závodník jako součást registračního balíčku)

-V případě umístění-se na dekorovaných příčkách v jednotlivých závodech - převzetí věcných cen. POZOR (v případě neúčasti na vyhlášení cena propadá)
 

Další příplatkové předměty k registraci:

a)Pamětní značkové tričko zn.Kilpi , příplatek 650 Kč (grafika ZDE )


13) Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

-Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit za závodu osoby vykazující známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, dále neohleduplně se chovající k ostatním účastníkům, či poškozující přírodu, či areál závodu.

-Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, či dvojice, které neprošly trasu tak jak je uvedeno v mapě a propozicích a neodčipnuli se el.čipem na všech povinných kontrolách na trase.

-Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech, z důvodu vyšší moci nebo důvodu , který nevznikl ze strany pořadatele závod zrušit a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE

-Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

-Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

-Pořadatel si vyhrazuje právo na diskvalifikaci závodníků, či dvojic v případě nedostavení se jednotlivce, či dvojice k vyhlašovacímu ceremoniálu bez předchozí omluvy v kanceláři závodu a to nejpozději 1Hod. Před vyhlašovacím ceremoniálem.

-Pořadatel si vyhrazuje právo zasahovat do pravidel a do propozic jednotlivých závodů a měnit je dle aktuální situace, či nařízení CHKO, NP, Lesů ČR a dalších vlastníků pozemků na kterých se závod koná. (V případě změny trasy musí být dodržena přibližná délka trasy i její obtížnost)


14) Zdravotní nařízení – Covid 19

Závodu se nesmí účastnit závodník:
-u kterého se v posledních dvou týdnech před závodem projevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, -náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

-který byl v posledních dvou týdnech před závodem diagnostikován COVID-19 pozitivní

-kterému byla v posledních dvou týdnech před závodem nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění / kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou

-který se v posledních dvou týdnech před závodem (vědomě) setkal s COVID-19 pozitivní osobou

-kterému se před závodem projeví zvýšená tělesná teplota (37 °C a vyšší)

Detailní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR viz ZDE


 

Pravidla: Horská výzva 2021, vytvořeno: 1.10.2016, upraveno 1.6.2021

Top race agency, z.s.