Pravidla - Horská výzva

Pravidla - Horská výzva

Pravidla Horské výzvy 2020

Pravidla: Horská výzva 2020(dále jen HV 2020)

Série HV 2020 je v roce 2020 významně ovlivněna pandemií Covid-19 a pro rok 2020 tak byla zredukována na pouhé 2 jednotlivě bodované závody(Jeseníky + Beskydy).

Bodové zisky z těchto dvou závodů budou soutěžícím započítány do série následujícího ročníku 2021!

V závodech HV 2020 může startovat kdokoli a to bez nutnosti předchozího absolvování některého ze závodů. Registrovat se může jak skrze web závodu, tak i na místě v den startu.

 

1)Závody zařazené do HV 2020

 

2)Kategorie startujících

 

3)Trasy a časové limity závodů

 

4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

 

5)Pravidla kategorie "Běhejsepsem.cz" Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)

 

6)Povinná výbava závodníků

 

7)Podání protestu

 

8)Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech + tombola

 

9)Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí HV 2020

 

10)Možnosti registrace

 

11)Možnost využití dárkového poukazu na startovné

 

12)Práva účastníků závodu/seriálu

 

13)Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků


1) Závody zařazené do HV 2020
 

1.závod: Jeseníky – Červenohorské sedlo
Termín: 7. - 8.8.2020 

 

2.závod: Beskydy – Trojanovice
Termín: 18. - 19.9.2020


2) Kategorie startujících:

 

LONG:

Muži – dvojice/jednotlivec

Ženy – dvojice/jednotlivec

Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

HALF:

Muži – dvojice/jednotlivec

Ženy – dvojice/jednotlivec

Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

SHORT:

Muži – dvojice/jednotlivec

Ženy – dvojice/jednotlivec

Mix(muž se ženou) – pouze dvojice

Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes

Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 

Pochod s Mixitkou:

-nesoutěžní pochod bez rozdělení kategorií


3) Trasy a časové limity závodů

 

LONG - dlouhá trasa (vždy na cca 60-75km) – časový limit na dokončení: 20 hod.

 

HALF - střední trasa (vždy na cca 30-40km) – časový limit na dokončení: 10 hod.

 

SHORT - krátká trasa (vždy na cca 10-20km) – časový limit na dokončení: 6 hod.

 

Pochod s Mixitkou – charitativní-nesoutěžní pochod pro všechny – časový limit na dokonční: 6hod.


4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

-Závody HV 2020, typu LONG / HALF / SHORT jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.

-Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.

-Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

-Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.

-Každý jednotlivec/dvojice si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix,Dogtrekking muži, Dogtrekking ženy)

POZOR! Pokud je závodník neplnoletý, musí předložit při prezenci v kanceláři závodu souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

VZOR: Souhlasím se startem Pavla Nováka, narozeného 21.5.2005 v Pelhřimově v 1.závodu série Horské výzvy 2020 - Jeseníky, konaného ve dnech 7.-8.8.2020 a přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv případné odpovědnosti v této věci.
(jméno rodiče – vztah k neplnoletému závodníkovi), (r.č.), (č.OP)
Vlastnoruční podpis:

-Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.

-Vyzvednutí startovního balíčku je možné pouze v době otevírací doby kanceláře závodu, viz propozice.

-V případě pozdního příchodu, startovné propadá.

-Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezentaci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.

-Každý závodník musí mít po celou dobu závodu:

a)Viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu(k těmto účelům je možno zapůjčit si v kanceláři závodu elastickou gumu)

b)připevněn identifikační čip na levém, či pravém zápěstí ruky.

 

-Každý závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil formou běhu, či chůze (jakákoli jiná forma pohybu na trase závodu NENÍ PŘÍPUSTNÁ)!

-Podpora / support závodníkům na trase v podobě výživových doplňků, či vybavení JE POVOLEN

-Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!

-V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému, či vyčerpanému závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!

-Každý jednotlivec je vždy klasifikován dle svého umístění a času v cíli.

-Každá dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času z čipovací stanice pomalejšího závodníka z dvojice.

-Cílový čas se započítává podle odčipnutí v prostoru cílového stanu, nikoli  proběhnutí cílovou páskou.

-Čas z čipovací stanice rozhoduje o pořadí.

-Každý jednotlivec/dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit identifikační čipy(Startovní číslo je jednorázové-nevrací se).

-Seriál HV 2020 obsahuje celkem 2 samostatné závody(Jeseníky a Beskydy), z nichž oba jsou bodovány stejným způsobem do celkového pořadí série HV 2021viz tabulka bodování ZDE

-Pro rok 2020 se série HV 2020 z důvodu redukce počtu závodů kvůli Covid-19 nevyhlašuje a body se započítávají do série HV 2021

-Do celkového hodnocení seriálu HV 2020 se započítávají oba výsledky ze dvou bodovaných závodů.

-Na vyhlašování vítězů se musí dostavit závodník vždy osobně, pakliže tak neučiní a vyhlašovacího ceremoniálu se nezúčastní, ztrácí nárok na věcné, či peněžní ceny, na medaile které by jinak obdržel.

-Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie, pandemie a jiné události které pořadatel nemůže ovlivnit), STARTOVNÉ SE NEVRACÍ!

-Zaplacené startovné lze převést na jiného závodníka po ukončení on-line registrace max.do 48-hodin do startu závodu zasláním požadavku na email: prepis@horskavyzva.cz s informacemi a reg.údaji náhradního závodníka(jméno, příjmení, adresa, ročník narození, tel. + e-mail, distance, kategorie), na kterého je převod třeba uskutečnit.

Vzor: Prosím o převod startovného ze závodníka Jakuba Nováka v distanci HALF na závodníka Rostislava Majznera v distanci HALF. Pakliže není náhradník v reg.systému závodu zaregistrován, je třeba zaslat také jeho údaje jako: Distanci, kategorii, jméno, příjmení, adresu, e-mail a tel.číslo, rok narození.

-Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikost pamětního trička ani vybraného jídla, která byla původně objednána a závodník také ztrácí nárok na pamětní startovní číslo se jménem.

-Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.

-Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osobu, která vykazuje známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.

-Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech, z důvodu vyšší moci nebo důvodu , který nevznikl ze strany pořadatele závod zrušit a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití.

(O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE)

-Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni.

(O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE)

-Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. 

(O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE)


5)Pravidla kategorie "Behejsepsem.cz"Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)

-POZOR: Závodníci kategorie Dogtrekking muži a Dogtrekking ženy startují v rámci každé distance vždy o 20min. dříve, než ostatí kategorie!

(Pravidla kategorií Dogtrekking Muži a Dogtrekking Ženy se shodují v pravidly pro distance LONG, HALF a SHORT a dále upravují následující):

-Pes musí být po celý závod na postroji(nikoliv vodítku)! V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě) z důvodu pohybování se v lokalitách Národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších cenných lokalitách s mnohdy endemickými druhy rostlin a živočichů, či na území státních a soukromých vlastníků!

 

Povinná výbava:

Úvazek -pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.

 

Doporučená výbava:

Psovi doporučujeme nasadit minimálně na start závodu náhubek. 

Doporučená výbava pro Dogtrekkaře: voda + lékárnička pro první ošetření psa 

POZOR: V závodech nesmí startovat březí a kojící feny!


6) Povinná výbava závodníků

 

a) Pro distanci LONG:

Čelovka

Náhradní baterie do čelovky

Nabitý mobilní telefon

 

b) Pro distance HALF:

Nabitý mobilní telefon

 

c) Pro distance SHORT:

Nabitý mobilní telefon


7) Podání protestu

Protest je možno podat pro každou distanci i kategorii závodu.

Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a musí být podán vždy pouze do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu, či v případě, že má se jednat o protest, který by mohl ovlivnit pořadí dekorovaných

 

závodníků - nejpozději 1hod před zahájením slavnostního vyhlášení daného závodu(na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).

Poplatek za podání protestu činí 200,- Kč a je nevratný(poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři závodu, ihned po předání protestu).


8) Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech, tombola

 

a) LONG:

-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2020

-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

b) HALF:

-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2020

-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

c) SHORT:

-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2020

-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance

-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

 

Tombola 

-Vyhlašuje se vždy po ukončení vyhlášení vítězů, které začíná v 16:00

-Účastníci tomboly při vylosování musí předložit startovní číslo

-Pro vyhlášení tomboly se stříhá rožek ve startovním čísle, kde je umístěno číslo shodné se startovním číslem. Stříhání a vybírání ústřižků do tomboly probíhá cca půl hodiny před vyhlášení tj. 15:30

-Losování tomboly nečeká na doběhnutí všech závodníků, ale je součástí slavnostního vyhlášení, které začíná v 16:00.  

-Pokud závodník do doby slosování tomboly nedoběhne do cíle, aby se jí mohl účastnit, ztrácí nárok na účast v tombole


9) Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu HV 2020

-Série HV 2020 se z důvodu redukce závodů série v důsledku pandemie Covid-19 v roce 2020 nevyhlašuje!

-Bodové zisky ze závodů Jeseníky + Beskydy budou přepočítány do ročníku HV 2021!


10) Možnosti registrace

a) Online na webu série www.horskavyzva.cz/registrace

(Účet číslo: 2301190513 / 2010 - Top race agency z.s. (Fio a.s.)

Pro správné přiřazení on-line platby převodem na účet série je nutné uvádět bezpodmínečně variabilní symbol platby, doručený po zdárné on-line registraci do závodu na zadaný e-mail závodníka!

Do kolonky "zpráva pro příjemce“ doporučujeme pro případ selhání automatického systému a zdárného dohledání platby uvést také jméno i příjmení závodníka k němuž se platba vztahuje.

 

b) Na místě:

V kanceláři závodu v den a dobu provozu kanceláře závodu viz propozice ZDE

Startovné je splatné v hotovosti, ihned při provedení registrace a za danou cenu viz propozice ZDE


11) Možnost využití dárkových poukazů na startovné:

-Dárkové poukazy na startovné lze využít vždy na distanci, ke které je určen(LONG, HALF, SHORT)

-Dárkové poukazy jsou přeprodejné a lze je tedy poskytnout jako dárek

-Dárkové poukazy zakoupení pro ročník 2020 jsou platné jak pro ročník 2020, tak i 2021! Při nevyčerpání dárkového poukazu při online registraci do konce roku 2021 poukaz propadá!

-Dárkové poukazy lze uplatnit pouze při on-line registraci na webu www.horskavyzva.cz/registrace , dárkové poukazy nelze uplatnit na místě v den startu závodu!


12) Práva účastníků závodu/seriálu

Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:

a)Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu

b)Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu závodu, který absolvuje

c)Měření svého času časomírou na základě RFID čipů(výsledky závodu budou vždy zveřejněny do 48hodin po skončení závodu na webu závodu www.horskavyzva.cz )

d)Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)

e)Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích

f)V případě platného zdravotního pojištění - přivolání Horské služby ČR, v případě zranění, či hrozícího nebezpečí.

g)V případě platného zdravotního pojištění - využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.

h)Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz propozice k danému závodu) – přepravní vozidlo pořadatele vyjede ze svozového bodu vždy až po naplnění kapacit sběrného vozidla, či na konci časového limitu svozového místa!

 

Získání pamětní medaile v cíli:

-Využití jídla a pití v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou obdrží závodník jako součást registračního balíčku)

-V případě umístění-se na dekorovaných příčkách v jednotlivých závodech - převzetí věcných cen.

POZOR (v případě neúčasti na vyhlášení cena propadá)

 

Další příplatkové předměty k registraci:

a)Pamětní značkové tričko zn.Kilpi , příplatek 650 Kč (grafika ZDE )


13) Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

-Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit za závodu osoby vykazující známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, dále neohleduplně se chovající k ostatním účastníkům, či poškozující přírodu, či areál závodu.

-Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, či dvojice, které neprošly trasu tak jak je uvedeno v mapě a propozicích a neodčipnuli se el.čipem na všech povinných kontrolách na trase.

-Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech, z důvodu vyšší moci nebo důvodu , který nevznikl ze strany pořadatele závod zrušit a to BEZ NÁHRADY STARTOVNÉHO!

-Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE

-Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

-Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE

-Pořadatel si vyhrazuje právo na diskvalifikaci závodníků, či dvojic v případě nedostavení se jednotlivce, či dvojice k vyhlašovacímu ceremoniálu bez předchozí omluvy v kanceláři závodu a to nejpozději 1Hod. Před vyhlašovacím ceremoniálem.

-Pořadatel si vyhrazuje právo zasahovat do pravidel a do propozic jednotlivých závodů a měnit je dle aktuální situace, či nařízení CHKO, NP, Lesů ČR a dalších vlastníků pozemků na kterých se závod koná. (V případě změny trasy musí být dodržena přibližná délka trasy i její obtížnost)


 

Pravidla: Horská výzva 2020, vytvořeno: 1.10.2016, upraveno 21.6.2020

Top race agency, z.s.