Pravidla série Horská výzva 2020

Pravidla Horské výzvy 2020

GDPR ke stažení: ZDE

HV 2020 je sérií jednotlivě bodovaných závodů v horském běhu a trekingu, započítávajících-se také do celkového pořadí seriálu. Startovat může v jednotlivých závodech i celém seriálu kdokoliv bez nutnosti předchozího absolvování některého ze závodů. Bodové zisky z 1. - 6. závodu se sčítají do celkového pořadí seriálu. Poslední - 7.závod je pouze bonusový a není tedy již bodovaný do hodnocení celkové série.

1)Závody zařazené do seriálu HV 2020

2)Kategorie startujících

3)Trasy a časové limity závodů

4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

5)Pravidla kategorie Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)

6)Povinná výbava závodníků

7)Podání protestu

8)Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech + tombola

9)Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu HV 2020

10)Možnosti registrace

11)Možnost využití dárkového poukazu na startovné

12)Práva účastníků závodu/seriálu

13)Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků

 

1) Závody zařazené do seriálu HV 2020

 1. závod: GEOHUNTER RACE Vysočina – Nové Město na Moravě - ZÁVOD BYL ZRUŠEN
  Termín: 24 - 25.4.2020
 2. závod: Beskydy – Trojanovice
  Termín: 22. - 23.5.2020
 3. závod: Krušné hory – Boží Dar
  Termín: 26. - 27.6.2020
 4. závod: Šumava – Železná Ruda
  Termín: 17. - 18.7.2020
 5. závod: Jeseníky – Červenohorské sedlo
  Termín: 7. - 8.8.2020
 6. závod: Krkonoše – Pec pod Sněžkou
  Termín: 11. - 12.9.2020
 7. závod: Pálava – Mikulov(Bonusový závod) - neboduje se do celkového pořadí série HV 2020
  Termín: 10.10.2020

 

2) Kategorie startujících:

 1. 1. - 6.závod (Vysočina, Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše) - bodované závody:

  LONG:
  Muži – dvojice/jednotlivec
  Ženy – dvojice/jednotlivec
  Mix(muž se ženou) – pouze dvojice
  Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
  Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

  HALF:
  Muži – dvojice/jednotlivec
  Ženy – dvojice/jednotlivec
  Mix(muž se ženou) – pouze dvojice
  Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
  Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

  SHORT:
  Muži – dvojice/jednotlivec
  Ženy – dvojice/jednotlivec
  Mix(muž se ženou) – pouze dvojice
  Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
  Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

 2. 7.BONUS závod(Pálava) - bonusové, nebodované závody:

  LONG:
  Muži – jednotlivec
  Ženy – jednotlivec
  Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
  Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

  SHORT:
  Muži – jednotlivec
  Ženy – jednotlivec
  Dogtrekking Muži – jednotlivec + pes
  Dogtrekking Ženy – jednotlivec + pes

3) Trasy a časové limity závodů

 1. 1. - 6.závod (Vysočina, Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše) - bodované závody

  LONG-dlouhá trasa (vždy na cca 60-75km) – časový limit na dokončení: 20 hod.
  HALF-střední trasa (vždy na cca 30-40km) – časový limit na dokončení:  10 hod.
  SHORT-krátká trasa (vždy na cca 10-20km) – časový limit na dokončení:  6 hod.

 2. 7.BONUS závod(Pálava) - bonusové, nebodované závody

  LONG-dlouhá trasa ( 26km) – časový limit na dokončení: 7 hod.
  SHORT-krátká trasa (vždy na cca 13km) – časový limit na dokončení: 4 hod.

4)Pravidla závodu pro distance LONG / HALF / SHORT(jednotlivci/dvojice)

 • Závody seriálu HV 2020, typu LONG / HALF / SHORT jsou určeny všem věkovým i výkonnostním kategoriím.
 • Startovat na některém ze závodů může kdokoli, bez nutnosti předchozí kvalifikace, či absolvování některého z předchozích závodů, zařazených do seriálu.
 • Každý startující se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek.
 • Každý jednotlivec/dvojice si zvolí svou kategorii (Muži, Ženy, Mix,Dogtrekking muži, Dogtrekking ženy)

POZOR! Pokud je závodník neplnoletý, musí předložit při prezenci v kanceláři závodu souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:
VZOR: Souhlasím se startem (jméno) narozeného (dne) v (město narození) v (název závodu) seriálu Horská výzva 2020, konaného dne (datum závodu) a přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv případné odpovědnosti v této věci.
(jméno – vztah k neplnoletému závodníkovi), (r.č.), (č.OP)
Vlastnoruční podpis:

 • Každý závodník se musí dostavit do prostoru startu nejpozději 20min.před startem závodu.
 • Vyzvednutí startovního balíčku je možné pouze v době provozu kanceláře závodu, viz propozice.
 • V případě pozdního příchodu, startovné propadá.
 • Každý závodník musí dodržet trasu závodu uvedenou v mapě, kterou dostal při prezentaci v kanc.závodu a registrovat se el.čipem na všech čipových kontrolách na trati.
 • Každý závodník musí mít po celou dobu závodu viditelně ZEPŘEDU umístěno startovní číslo, ať už na hrudi, či okolo pasu na pořadatelem dodané elastické gumě a připevněn identifikační čip na levém, či pravém zápěstí ruky.
 • Každý závodník musí dorazit do cíle pouze s využitím vlastních sil formou běhu, či chůze (jakákoli jiná forma pohybu na trase závodu NENÍ PŘÍPUSTNÁ)!
 • Podpora / support závodníkům na trase v podobě výživových doplňků, či vybavení JE POVOLENA
 • Trekové hole jsou na každý závod POVOLENY!
 • V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého závodníka pomoci raněnému a závodníkovi na trati, a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo Horskou službu!
 • Každý jednotlivec je vždy klasifikován dle svého umístění a času v cíli.
 • Každá dvojice je vždy klasifikována dle umístění a času z čipovací stanice pomalejšího závodníka z dvojice.
 • Cílový čas se započítává podle odčipnutí v prostoru cílového stanu, nikoli  proběhnutí cílovou páskou.
 • Čas z čipovací stanice rozhoduje o pořadí.
 • Každý jednotlivec/dvojice musí v prostoru cíle po příchodu, či po předčasném ukončení závodu pořadateli vrátit gumičku na připevnění startovního čísla, či identifikační čipy(Startovní číslo je jednorázové
 • nevrací se).
 • Seriál HV 2020 obsahuje celkem 7 samostatných závodů(Vysočina, Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše, Pálava), z nichž 6  je bodovaných do celkového pořadí série HV 2020(Vysočina,Beskydy, Krušné hory, Šumava, Jeseníky, Krkonoše) viz tabulka bodování ZDE
 • Do celkového hodnocení seriálu HV 2020 se započítávají 4 nejlepších výsledky z 6-ti bodovaných závodů.
 • V případě absolvování všech bodovaných závodů se tak počítají pouze 4 nejlepší výsledky!
 • Při bodové rovnosti vícero dvojic, či jednotlivců v celkovém pořadí je rozhodující nejlepší dosažený výsledek v jednom, či vícero absolvovaných závodech seriálu HV 2020
 • Na vyhlašování vítězů se musí dostavit závodník vždy osobně, pakliže tak neučiní a vyhlašovacího ceremoniálu se nezúčastní, ztrácí nárok na věcné, či peněžní ceny, na medaile které by jinak obdržel.
 • Zaplacené startovné je nevratné. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.
 • Zaplacené startovné do bodovaných závodů 1.-6. lze převést do jiného z následujících bodovaných závodů (kromě bonusových) či na jiného závodníka  po ukončení on-line registrace do 48-hodin do startu závodu za poplatek 200kč zaslání požadavku na email: prepis@horskavyzva.cz s informacemi o který náhradní závod žádáte nebo z kterého závodníka, na kterého je převod třeba uskutečnit. Poté bude zaslán požadovaný doplatek a číslo účtu. V případě neuhrazení doplatku nebude převod proveden.

  Vzor: Prosím o převod startovného ze závodníka Jakuba Nováka v distanci HALF na závodníka Rostislava Majznera v distanci HALF. Pakliže není náhradník v reg.systému závodu zaregistrován, je třeba zaslat také jeho údaje jako: Distanci, kategorii, jméno, příjmení, adresu, e-mail a tel.číslo, rok narození.

 • Po uplynutí doby 48-hodin, je možné provést převod registrace pouze v kanceláři závodu na místě v den startu za poplatek 200kč - splatné v hotovosti v kanceláři závodu. K převodu registrace slouží formulář pro převod registrace, který je k dispozici pouze v den startu v kanceláři závodu.
 • Po termínu ukončení on-line registrace do závodu již není možné měnit velikost pamětního trička/tílka ani vybraného jídla, která byla původně objednána a závodník také ztrácí nárok na pamětní startovní číslo se jménem.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jím/jimi způsobené.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit ze závodu osobu, která vykazuje známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech,  z důvodu vyšší moci nebo důvodu , který nevznikl ze strany pořadatele závod zrušit a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití.
  (O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE)
 • Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni.
  (O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE)
 • Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. (O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE)

5)Pravidla kategorie Dogtrekking v distancích LONG / HALF / SHORT(vždy jednotlivec + pes)
-POZOR: Závodníci kategorie Dogtrekking muži a Dogtrekking ženy startují v rámci každé distance vždy o 20min. po startu ostatích kategorií.
(Pravidla kategorií Dogtrekking Muži a Dogtrekking Ženy se shodují v pravidly pro distance LONG, HALF a SHORT a dále upravují následující):
-Pes musí být po celý závod na postroji! V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě) z důvodu pohybování se v lokalitách Národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších cenných lokalitách s mnohdy endemickými druhy rostlin a živočichů, či na území státních a soukromých vlastníků.

Povinná výbava:
Úvazek -pes musí být na úvazku po celou dobu trvání závodu.
Novinka: Vlastní kelímek na pití v rámci obč. stanice

Doporučená výbava:
Psovi doporučujeme nasadit minimálně na start závodu náhubek.
Doporučená výbava pro Dogtrekkaře: voda + lékárnička pro první ošetření psa
POZOR: V závodech nesmí startovat březí a kojící feny!

6) Povinná výbava závodníků

a) Pro distanci LONG:
Čelovka + Náhradní baterie do čelovky
Novinka: Vlastní kelímek na pití v rámci obč. stanice
Náhradní baterie do čelovky
Nabitý mobilní telefon

b) Pro distance HALF:
Nabitý mobilní telefon
Novinka: Vlastní kelímek na pití v rámci obč. stanice

c) Pro distance SHORT:
Nabitý mobilní telefon
Novinka: Vlastní kelímek na pití v rámci obč. stanice

7) Podání protestu
Protest je možno podat pro každou distanci i kategorii závodu.
Podání protestu musí být písemné, doručuje se osobně přímo řediteli závodu v kanceláři závodu a musí být podán vždy pouze do oficiálního ukončení závodu, tedy časového limitu závodu, či v případě, že má se jednat o protest, který by mohl ovlivnit pořadí dekorovaných závodníků - nejpozději 1hod před zahájením slavnostního vyhlášení daného závodu(na podání protestu po oficiálním ukončení závodu nebude brán zřetel).
Poplatek za podání protestu činí 200,- Kč a je nevratný(poplatek je splatný v hotovosti v kanceláři závodu, ihned po předání protestu).

8) Vyhlašované a dekorované dvojice/jednotlivci v jednotlivých závodech, tombola

a) LONG:
-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2020
-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance
-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance
-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

b) HALF:
-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2020
-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance
-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance
-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

c) SHORT:
-Věcné ceny od partnerů seriálu HV 2020
-Vyhlašovány budou vždy první 3 dvojice v kategoriích Muži, Ženy, Mix každé distance
-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci(jednotlivci) v kategoriích Muži, Ženy každé distance
-Vyhlašováni budou vždy první 3 závodníci v kategoriích Dogtrekking Muži, Dogtrekking Ženy každé distance

Tombola
-Vyhlašuje se po ukončení vyhlášení vítězů, které začíná v 16:00
-Účastníci tomboly při vylosování musí předložit startovní číslo
-Pro vyhlášení tomboly se stříhá rožek ve startovním čísle, kde je umístěno číslo shodné se startovním číslem. Stříhání a vybírání ústřižků do tomboly probíhá cca půl hodiny před vyhlášení tj. 15:30
-Losování tomboly nečeká na doběhnutí všech závodníků, ale je součástí slavnostního vyhlášení, které začíná v 16:00.  
-Pokud závodník do doby losování tomboly nedoběhne, ztrácí nárok na účast v tombole

9) Dekorované dvojice/jednotlivci + ceny v celkovém pořadí seriálu HV 2020

a) LONG:
Finanční ceny pro prvních 5 dvojic celkově(bez rozlišení kategorií):
1. místo: 10000,-Kč
2. místo: 6000,-Kč
3. místo: 4000,-Kč
4. místo: 3000,-Kč
5. místo: 2000,-Kč

Finanční ceny pro prvních 5 jednotlivců celkově(bez rozlišení kategorií):
1. místo: 5000,-Kč
2. místo: 3000,-Kč
3. místo: 2000,-Kč
4. místo: 1500,-Kč
5. místo: 1000,-Kč

Trofeje pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

b) HALF:
Trofeje a věcné ceny pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

c) SHORT:
Trofeje a věcné ceny pro první 3 závodníky kategorií Muži, Ženy(jednotlivci) a Muži, Ženy, Mix(dvojice)

d) Dogtrekking Muži/Dogtrekking Ženy:
Věcné ceny a trofeje pro první 3 závodníky a jejich psy při rozlišení tras LONG, HALF, SHORT

10) Možnosti registrace
a) Online na webu série www.horskavyzva.cz/registrace
(Účet číslo: 2301190513 / 2010 - Top race agency z.s. (Fio a.s.)
Pro správné přiřazení on-line platby převodem na účet série je nutné uvádět bezpodmínečně variabilní symbol, doručený po zdárné on-line registraci do závodu na zadaný e-mail závodníka!
Do kolonky "zpráva pro příjemce“ doporučujeme pro případ selhání automatického systému a zdárného dohledání platby uvést také jméno i příjmení závodníka k němuž se platba vztahuje.

b) Na místě:
V kanceláři závodu v den a dobu provozu kanceláře závodu viz propozice ZDE
Startovné je splatné v hotovosti, ihned při provedení registrace a za danou cenu viz propozice ZDE

11) Možnost využití dárkových poukazů na startovné:
-Dárkové poukazy na startovné lze využít vždy na distanci, ke které je určen(LONG, HALF, SHORT)
-Dárkové poukazy jsou přeprodejné a lze je tedy poskytnout jako dárek
-Dárkové poukazy jsou platné vždy jen na daný ročník seriálu HV ke kterému byly zakoupeny, při nevyčerpání dárkového poukazu při online registraci v daném roce poukaz propadá
-Dárkové poukazy lze uplatnit pouze při on-line registraci na webu https://www.horskavyzva.cz/registrace , dárkové poukazy nelze uplatnit na místě v den startu závodu!

12) Práva účastníků závodu/seriálu
Každý startující má po řádné registraci a zaplacení startovného právo na:
a)Využití sociálních služeb v areálu startu a cíle označených pro účely závodu
b)Uschování cenností a zavazadel v prostoru kanceláře závodu na dobu do ukončení časového limitu závodu, který absolvuje
c)Měření svého času časomírou na základě RFID čipů(výsledky závodu budou vždy zveřejněny do 48hodin po skončení závodu na webu závodu https://www.horskavyzva.cz/vysledky )
d)Využití občerstvovacích stanic při závodě k načerpání energie(jídlo, pití)
e)Využití lékárničky první pomoci v případě nutnosti na všech občerstvovacích stanicích
f)V případě platného zdravotního pojištění - přivolání Horské služby ČR v případě zranění, či hrozícího nebezpečí.
g)V případě platného zdravotního pojištění - využití servisu Záchranné služby ČR v prostoru cíle k ošetření, příp.převozu do nemocnice.
h)Využití bezplatné dopravy zpět do prostor startu a cíle ze ZÁCHYTNÉHO BODU (viz propozice k danému závodu) – přepravní vozidlo pořadatele vyjede ze svozového bodu vždy až po naplnění kapacit sběrného vozidla, či na konci časového limitu svozového místa!

Získání pamětní medaile v cíli
-Využití jídla a pití v cíli závodu(po předložení platné stravenky, kterou obdrží závodník jako součást registračního balíčku)
-V případě umístění-se na dekorovaných příčkách jak v jednotlivých závodech, tak celkovém pořadí seriálu - převzetí věcných, či finančních cen.
POZOR (v případě neúčasti na vyhlášení cena propadá)

Další příplatkové předměty k registraci:
a)Pamětní značkové tričko/tílko zn.Kilpi , příplatek 650 Kč
b)Vak na věci , příplatek 120 Kč
c)Silikonový kelímek na pití, příplatek 150 Kč
d)Značková čelenka zn.Royal Bay, příplatek 250 Kč

13) Pravomoc pořadatele + využití osobních údajů závodníků
-Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit na start, či vyloučit za závodu osoby vykazující známky vysoké únavy a vyčerpání, známky užití alkoholu, či omamných látek, dále neohleduplně se chovající k ostatním účastníkům, či poškozující přírodu či areál závodu.
-Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu závodníky, či dvojice, které neprošly trasu tak jak je uvedeno v mapě a propozicích a neodčipnuli se el.čipem na všech povinných kontrolách na trase.
-Pořadatel si po odstartování závodu vyhrazuje právo závod přerušit, či ukončit za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí, či životy závodníků a to bez náhrady startovného.
-Pořadatel si vyhrazuje právo při nepředvídatelných událostech,  z důvodu vyšší moci nebo důvodu , který nevznikl ze strany pořadatele závod zrušit a to bez náhrady startovného.
-Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití. O zpracování osobních údajů závodníků a jejich využití informuje ZDE
-Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE
-Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění. O zpracování osobních materiálů a jejich využití informuje ZDE
-Pořadatel si vyhrazuje právo na diskvalifikaci závodníků, či dvojic v případě nedostavení se jednotlivce, či dvojice bez k vyhlašovacímu ceremoniálu.
-Pořadatel si vyhrazuje právo zasahovat do pravidel a do propozic jednotlivých závodů a měnit je dle aktuální situace, či nařízení CHKO, NP, Lesů ČR a dalších vlastníků pozemků na kterých se závod koná. (V případě změny trasy musí být dodržena přibližná délka trasy i její obtížnost)

Pravidla: Horská výzva 2020, vytvořeno: 1.10.2016, upraveno 23.3.2020
Top race agency, z.s.